wat doen wij

conservatie & restauratie

Je kan bij ons terecht voor conservatie en restauratie van kunstvoorwerpen en erfgoedobjecten. We voeren behandelingen uit om de conditie van een object te stabiliseren om het zolang mogelijk in zijn materiële en historische authenticiteit te kunnen behouden.

We kiezen voor een methode die zo min mogelijk materiaal toevoegt dan strikt noodzakelijk, waarbij het karakter van het object niet verandert en de reversibiliteit van de ingreep gegarandeerd wordt.

Restauratie
Aan een behandeling gaat een materiaal technisch onderzoek vooraf, waarop we de geschikte behandelingsmethode kunnen afstemmen. Bijvoorbeeld bij consoliderende behandelingen worden vezels en weefstructuren geanalyseerd. Bij reinigingen wordt daarnaast een kleurvastheidstest uitgevoerd. 

De behandeling kan bestaan uit het verwijderen van stof en vuil, een natte reiniging, vlak leggen van vouwen en plooien, stabiliseren van zwakke delen en het invullen van lacunes.

Preventieve conservatie
Preventieve conservering omvat een aantal maatregelen en acties die er op gericht zijn om toekomstige schade of verlies van kunstobjecten en collecties te voorkomen. Hierbij kunnen we advies verlenen en indien gewenst een actieve rol vervullen. We hebben een ruime ervaring met het opstellen van conditierapporten bij inkomende- en uitgaande bruiklenen en het verpakken van objecten voor opslag in depot of transport. 

Voor meer informatie over depotbeheer, zie collectie- en archiefbeheer.

Onderzoek 
Voor verschillende doeleinden voeren wij onderzoek uit. Dit kan bestaan uit (kunst)historisch- en/of materiaal-technisch onderzoek. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kunnen wij een vooronderzoek uitvoeren voor grootschalige restauratieprojecten of voor het opstellen van een behandelingsplan.

CO·CON cowork in conservation / textiel en leder restauratie / Antwerpen / mail naar: info@coconservation.be