cowork in conservation

CO·CON is een collectief van restauratoren werkzaam in België en Nederland. We zijn gespecialiseerd in de conservatie en restauratie van textiel en leder. Ons gedeeld atelier is uitgerust met professionele apparatuur voor onderzoek en restauratie. 

textiel- en leder restauratie

Als collectief delen we onze ervaringen en specialisaties en staan we sterk in het aannemen van grote projecten. We werken met vernieuwende conservatie-technieken volgens de ethische normen. We werken voor musea en erfgoedbeheerders, maar ook als particulier kan je bij ons terecht.

wat doen wij

conservatie & restauratie

Je kan bij ons terecht voor conservatie en restauratie van kunstvoorwerpen en erfgoedobjecten. We voeren behandelingen uit om de conditie van een object te stabiliseren om het zolang mogelijk in zijn materiële en historische authenticiteit te kunnen behouden.

We kiezen voor een methode die zo min mogelijk materiaal toevoegt dan strikt noodzakelijk, waarbij het karakter van het object niet verandert en de reversibiliteit van de ingreep gegarandeerd wordt.

Restauratie
Aan een behandeling gaat een materiaal technisch onderzoek vooraf, waarop we de geschikte behandelingsmethode kunnen afstemmen. Bijvoorbeeld bij consoliderende behandelingen worden vezels en weefstructuren geanalyseerd. Bij reinigingen wordt daarnaast een kleurvastheidstest uitgevoerd. 

De behandeling kan bestaan uit het verwijderen van stof en vuil, een natte reiniging, vlak leggen van vouwen en plooien, stabiliseren van zwakke delen en het invullen van lacunes.

Preventieve conservatie
Preventieve conservering omvat een aantal maatregelen en acties die er op gericht zijn om toekomstige schade of verlies van kunstobjecten en collecties te voorkomen. Hierbij kunnen we advies verlenen en indien gewenst een actieve rol vervullen. We hebben een ruime ervaring met het opstellen van conditierapporten bij inkomende- en uitgaande bruiklenen en het verpakken van objecten voor opslag in depot of transport. 

Voor meer informatie over depotbeheer, zie collectie- en archiefbeheer.

Onderzoek 
Voor verschillende doeleinden voeren wij onderzoek uit. Dit kan bestaan uit (kunst)historisch- en/of materiaal-technisch onderzoek. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kunnen wij een vooronderzoek uitvoeren voor grootschalige restauratieprojecten of voor het opstellen van een behandelingsplan.

opbouw tentoonstellingen​

Objecten vragen een op maat gemaakte ondersteuning om de stabiliteit tijdens een tentoonstelling te garanderen en het esthetische aspect te verbeteren.

Beslissingen voor mannequinage en het opstellen worden gemaakt op basis van de conditie van objecten en de mogelijkheden binnen de context van de opstelling.

Zowel voor 2D- als voor 3D objecten kan in overleg met de curator naar de juiste oplossing gezocht worden.

collectie- & archiefbeheer ​

Wij kunnen instaan voor het organiseren, assisteren en duurzaam beheren van collecties binnen de muren van een depot of archief.

Aan de hand van inventarisatie en conditiecheck van individuele objecten of volledige collecties wordt een rapport opgesteld. Op basis van de bevindingen kan een deskundig advies geformuleerd worden en kunnen maatregelen voorgesteld worden. 

Daarnaast verlenen we advies over het inrichten van ruimtes voor het optimaal bewaren van textielcollecties, met inbegrip van klimaatcondities en IPM (integrated pest management).

wie zijn wij

Anja Smets

Anja Smets behaalde een masterdiploma in de Conservatie en Restauratie aan de Universiteit Antwerpen met de specialisatie textiel. Anja heeft zich verdiept in nieuwe reinigingsmethoden voor textiel en publiceert hierover. Ze volgt regelmatig cursussen en workshops om bij te blijven met recente ontwikkelingen in het vakgebied. Daarnaast vervolledigt zij een opleiding tot ambachtelijk meubelstoffeerder. 

Na haar opleiding ging ze direct aan de slag als freelancer en voerde diverse opdrachten uit voor musea, erfgoedbeheerders en verzamelaars. Ze heeft ervaring met het conserveren van historische en hedendaagse objecten en het coördineren van grote projecten.  

Wies Stortelder

Wies Stortelder heeft haar master behaald aan de Universiteit Antwerpen op het gebied van textielrestauratie, waarbij de focus lag op historisch kostuum en accessoires. 

In de jaren die volgden heeft ze ervaring opgedaan op het gebied van het preventieve conservatie, depotbeheer en -inrichting, het uitvoeren van onderzoek en het uitvoeren van grootschalige projecten. Momenteel werkt ze part-time voor het KIK-IRPA als wetenschappelijk onderzoeker/textiel conservator. Daarnaast is ze freelancer op het vlak van conservatie en restauratie van textiel en heeft zij afgelopen jaar haar focus gelegd op het vergaren van nieuwe kennis omtrent de conservatie van (moderne) wandtapijten. 

Projecten

Reiniging en consolidatie van een kanten vrouwenmuts (UA, 2014)
– Conservatie en restauratie van een 18de eeuwse kostuumcollectie Hotel-Museum Merghelynck (UA, 2015-2016)
– Reconstructie Margiela jas (ModeMuseum Antwerpen, 2017)
– Restauratie mantel Doucet (stage ModeMuseum Antwerpen, 2017)
– Restauratie empire jurk (stage ModeMuseum Antwerpen, 2017)
– Restauratie kanten omslagdoek (stage Rijksmuseum Amsterdam, 2017)
– Reconstructie 19de eeuwse jurk (stage Rijksmuseum Amsterdam, 2017)
– Wetenschappelijk onderzoek gelreiniging op textiel met uitgelopen kleurstoffen (masterthesis UA, 2017)
– Patroononderzoek naar 18de eeuwse heren culottes (masterthesis UA, 2017)
– Voorbereiding verhuis studiecollectie MoMu (ModeMuseum Antwerpen, 2017)
– Reiniging en vlakleggen collectie ethnografisch textiel (private collectie, 2017)

– Voorbereiding verhuis collectie MoMu (ModeMuseum Antwerpen, 2018)
Verving en montage zijden panelen voor Braamcamp klok collectie Museum Speelklok (Rijksmuseum, 2018)
– Opbouw tentoonstelling James Lee Byars (M hka, 2018)
– Restauratie kazuifel en preventieve conservatie textiel kerk Heks (Altri Tempi, 2019)

– Opbouw tentoonstelling PiKANT (The Phoebus Foundation, 2018)
– Conservatie hedendaags wandkleed Goshka Macuga (collectie Vlaamse Gemeenschap/M hka, 2019)
– Preventieve conservatie, Helicon conservation support BVBA (Gent, 2017-2019)
– Restauratie Starfish Rock, Michèle Matyn (M hka, 2019)
– Reiniging en consolidatie zijden vlag (Antwerpen, 2019)
– Conservatie etnografisch textiel Ghana/ Ethiopië (private collectie, 2019)
– Reconstructie mantel heiligenbeeld kerk Kwaremont (Altri Tempi, 2019)
– Conservatie collectie processievaandels Sint-Jacobskerk Antwerpen (Altri Tempi, 2019)
– Afbouw tentoonstelling PiKANT (The Phoebus Foundation, 2019)
– Participant at the KIK-IRPA for the Tapestry project, supported by the Foundation Périer-D’Ieteren (KIK-IRPA Brussel, 2019)
– Restauratie geborduurde zijden vaandel (Iparc, 2020)
– Stoffering Biedermeierstoel met paardenhaarweefsel (private eigenaar, 2020)
– Restauratie/conservatie 2 wandtapijten Tapta (Maurice Verbaet Centre, 2020)
– Vooronderzoek interieurtextiel wandbespanningen en gordijnen Kasteel Berlare (Altri Tempi, 2020)
– Conservatie en restauratie tabernakel, antependia en predella’s Sint-Martinusskerk Aalst (Altri Tempi, 2020-heden)

– Reinigingstesten historische gordijnen en gordijnkappen, Stadhuis Antwerpen (Stad Antwerpen, 2020)
– Conservatie textielwerk en frame Bernd Lohaus (Wiels, 2020)
– Voorbereiding tentoonstelling Klaas Rommelaere, Galerie Zink en Texture Kortrijk (Antwerpen, 2020)
– Conservatie hedendaags wandkleed Tramaine De Senna (M hka, 2020)
– Wetenschappelijk assistent textiel atelier (KIK-IRPA, heden)
– Reconstructies 3 historische kostuums (Modemuseum Hasselt, 2020)
 
– Vooronderzoek IPM en conservatie textiel collectie (Diest, 2020)
– Mannequinage MAD (Brussel, 2021)
– Reconstructie kostuum 19e eeuw Bisdom van Vliet  (Delft, 2021)
– Conservatie 9 objecten expo Luister (MAS, 2021)
– Conservatie historische gordijnen en gordijnkappen, Stadhuis Antwerpen (Stad Antwerpen, 2021)
– Conservatie 18e eeuwse schoenen Mode & Kant (Brussel, 2021)
– Conservatie schouwvallen Kasteel Gaasbeek (Brussel, 2022)
– Conservatie moderne wandtapijten BNP Fortis (Brussel 2022)
– Vooronderzoek + Conservatie/restauratie kunstwerk Marlow Moss (M hka, 2022)

Contact

Wilt u meer van ons zien? Bekijk onze Instagram!

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam

CO·CON cowork in conservation / textiel en leder restauratie / Antwerpen / mail naar: info@coconservation.be